Soňa Párnická

Zachránili sme parčík Belopotockého, to nie je všetko

Som poslankyňou už druhé volebné obdobie, ale ostala som normálnym človekom bez väzieb a záväzkov, ktoré by mi bránili slobodne sa vyjadriť k čomukoľvek. Nie je mi ľahostajné, čo sa deje s Bratislavou.

Od roku 2005 som členkou iniciatívy Bratislava otvorene. Ako ochranárka a občianska aktivistka sa venujem ochrane zelene, poradným aktivitám pre občanov a kauzám, ktoré poškodzujú históriu mesta a životné prostredie.

Som spoluzakladateľkou občianskeho združenia Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste. Bolo založené v roku 1996 pre záchranu historického parku na Belopotockého ulici. Park sa nám po 18 rokoch podarilo tento rok na radosť občanov zachrániť. Chcem spolupracovať pri dokončení revitalizácie parku Belopotockého spolu so Starým Mestom a jeho obyvateľmi.

Ďalšou z mojich priorít je od roku 2009 záchrana trhoviska na Žilinskej ulici, obľúbeného verejného priestoru, ktorý občania veľmi radi roky navštevujú a ktorého existencia je ohrozená.

V miestnom zastupiteľstve pôsobím v Komisii pre životné prostredie a územné plánovanie a v Komisii kultúry. Chcem presadzovať transparentný úrad s protikorupčnými opatreniami, pomáhať a vychádzať v ústrety ľuďom, ktorí potrebujú pomoc.

Soňa Párnická, nezávislá aktivistka Bratislava otvorene, volebný obvod č. 7

www.sonaparnicka.estranky.sk | facebook

sonaparnicka

Kde kandidujem | kde ma môžete voliť

– kandidujem na poslankyňu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za koalíciu SIEŤ, SDKÚ-DS, OKS a SZ vo volebnom obvode č. 7 |môžete ma voliť v nasledovných volebných miestnostiach: ZŠ Vazovova 4 | volebné okrsky č. 23, 24, 25, 26, 27, 28

Informácia pre voličov:

Členenie všetkých staromestských volebných obvodov podľa ulíc nájdete tu.

Priatelia a podporovatelia Sone Párnickej

V mestskej časti Ružinov kandiduje do mestského zastupiteľstva aj známa ochranárka a Biela vrana Katarína Šimončičová. Celá Staromestská päťka podporuje Katarínu v novembrových voľbách a Katarína podporuje kandidátov Staromestskej päťky.

„Komunálne voľby sú pre mňa otázkou osobnej dôvery. Kandidáti Staromestskej päťky sú pre mňa dôveryhodní a podporujem ich, lebo dlhodobo poznám ich konkrétne občianske a poslanecké aktivity.“

Peter Zajac, čestný predseda OKS

„Podporujem Staromestskú päťku. Ondrej Dostál a Soňa Párnická sú pre mňa príkladmi dlhoročného úsilia o hodnoty, ktoré spolu zdieľame. Hoci ich ľudia i médiá stále vnímajú a označujú ako aktivistov, považujem ich za skutočných politikov, v pôvodnom, neznečistenom zmysle toho slova.“

Juraj Smatana, protikorupčný aktivista a regionálny poslanec

„Podporujem túto päťku, pretože už v minulosti som sa presvedčila, že dokázali kompetentne a čestne hájiť verejný záujem.“

Zuzana Piussi, filmárka

„Odsťahovaním sa z Bratislavy na vidiek som sa pripravil o  potešenie dať hlas kandidátom  Staromestskej päťky. Neváhal by som ani sekundu. Samospráva potrebuje presne tento typ ľudí , ktorí samosprávu poznajú a  odovzdávajú jej  maximum. Staromestská päťka je šanca pre Staré Mesto, ktorú si nenechajte uletieť.“

Vladimír Špánik, predseda Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)

„V komunálnych voľbách budem voliť Staromestskú päťku. Sú to ľudia, o ktorých bezúhonnosti niet pochýb. Bojujú dlhodobo za verejný záujem a zosobňujú princípy, s ktorými sa stotožňujem. Je veľkým šťastím, že v komunálnych voľbách kandidujú takí ľudia.“

Lucia Piussi, speváčka

„Som rada, že v Bratislave kandidujú takíto ľudia. Konkrétne kroky, jasné postoje sú predpokladom toho, že budú robiť dobrú komunálnu robotu, aj z pozície poslancov.“

Zuzana Čaputová, právnička, Pezinok

„Ak by som býval v Bratislave, určite by som si vybral Staromestskú päťku. V komunálnej politike sa všetci fixujeme na krásne reči, gestá, ale skutkami sa až tak nezapodievame. Tie sú však kľúčové a podstatné.“

Marek Božík, zakladateľ iniciatívy Park v Bardejove, Biela vrana 2010

„Staré Mesto sa pre mňa stalo novým domovom. Mal by som dobrý pocit, keby Ondrej Dostál a ľudia z jeho okruhu mali dostatočne silné slovo pri jeho spravovaní. Je to otázka dôvery.“

Jozef Hašto, psychiater

„Slovo „poslanec“ je odvodené od slova „poslanie“. Pani Soňa, pani Viera, Ondro, Matej a Dušan sú ľudia, ktorým je to jasné. Politika nie je pre nich spoločnosťou s ručením obmedzeným, ale spoločenstvom hodnôt. Staromešťania, pozor – sm5 je vzácny ohrozený druh.“

Vladimír Pirošík, právnik, poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici za Banskobystrickú alternatívu

„Staromestskej päťke v Bratislave dôverujeme a pokladáme ju za správnu voľbu. Dlhoročná poctivá, čestná práca a pevný hodnotový postoj osobností ako sú Ondrej Dostál, Soňa Párnická, Matej Vagač, Viera Satinská, Dušan Franců sú zárukou, že aj ako poslanci za Staré Mesto budú verne obhajovať verejný záujem pre dobro nášho hlavného mesta. Bratislavčania, držíme vám nielen palce, ale celú päťku prstov k správnej voľbe.“

Nezávislí kandidáti Banskobystrickej alternatívy v komunálnych voľbách 2014, Ľudmila Priehodová, Pavol Katreniak, Vladimír Pirošík, Matej Bučko a Milan Lichý

Aktuality

Na poslednom zastupiteľstve MČ SM som predložil návrh, ktorý otvoril diskusiu, aké by mohlo byť najlepšie funkčné využitie budovy Propeleru a tohoto miesta, kde sa stretávajú dve najdôležitejšie pešie trasy - Dunajská promenáda a pešia zóna Starého Mesta (Mostová). Mám fantastický sen: dožiť sa možnosti, že po návšteve výstavy v SNG nastúpiť na lodičku a vystúpiť v Danubiane... a potom späť. Toto je atrakcia, ktorou by sa Bratislava stala atraktívnejšou metropolou Európy...aby sa vrátil Dunaj Bratislave a občanom. Aby lode fungovali tak prirodzene ako je to v Prahe, Paríži a iných mestách...možno ako verejná doprava alebo turistická atrakcia...Propeler do Petržalky bol vždy veľkou atrakciou, ale normálne by aj bolo, aby loď išla aj do Devína a pod.

Viac info z dokumentu, ktorý som predložil na zastupiteľstve 6.2.2018 bod č8/A:

Dôvodová správa

Dunajské nábrežie predstavuje jedno z najvzácnejších území, ktoré sa nachádza v katastri Starého Mesta, ako aj celej Bratislavy. Každá európska metropola si takéto miesta snaží zachovávať a zveľaďovať, pričom si jasne stanovuje podmienky funkčného využitia práve z dôvodu kľúčového imidžu a atraktívnosti mesta.

MČ Staré Mesto by malo mať tiež ambíciu zaregulovania funkčného využitia tohto územia, zvlášť tejto nehnuteľnosti (stavby), ktorá ako jediná zásadným spôsobom ovplyvňuje možnosti dotvorenia Dunajského nábrežia vo veľmi dlhom úseku (od Osobného prístavu po most SNP). Okrem toho, že budova má nesporné architektonicko-kultúrne hodnoty má aj potenciál z časti vrátiť jej pôvodnú funkciu a nábrežiu jeho skutočný význam.

Niekoľko desaťročí plnila táto budova funkciu predajne lístkov veľmi atraktívnej plavbe medzi dvoma brehmi Dunaja. Táto budova ako aj samotná plavba do Petržalky (legendárny Propeler) má až ikonický charakter, tvorí súčasť hmotného aj nehmotného kultúrno-historického dedičstva Bratislavy. Samotné územie, kde sa táto budova nachádza je nielen vzácne pre svoj možný priamy vstup a kontakt s riekou, ale tvorí dôležitú spojnicu nábrežnej promenády a vyústenia pešej zóny z centra Starého Mesta (Mostová). Nehovoriac o tom, že po ukončení rekonštrukcie SNG tento verejný priestor (ako predpolie galérie) dostané ešte väčší význam.

Vyhlásená verejná obchodná súťaž veľmi nedostatočne zaregulovala funkčné využitie danej budovy (účelom nájmu je kaviareň, cukráreň s doplnkovým predajom suvenírov, informačno - propagačných materiálov, predaj turistickej karty Bratislava Tourist Card, pričom kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá výška nájomného). Takto stanovené kritérium bez presne vyšpecifikovaných podmienok regulácie funkčného využitia spraví z tejto budovy v prvom rade "pohostinstvo s alkoholom", aby sa zaplatil čo najvyšší vysúťažený nájom.

Funkcia občerstvenia je integrálnou súčasťou turistických služieb, ale MČ SM by mala mať aj vyššiu ambíciu. Mal by to byť ten najpodstatnejší turistický bod na nábreží, kde budú v prvom rade turistické a propagačné služby (informačno-propagačná kancelária, lístky rôzneho druhu, mapy, suveníry, bankomat/zmenáreň, dlhšia prevádzková doba, voda, wc a iné). MČ SM by mohla mať aj snahu obnoviť turistickú atrakciu „Propelera“ a služby rôznej vodnej prepravy ako napríklad „vodný bus“ SNG – Danubiana, alebo SNM – Devín, nehovoriac o „nedeľných plavbách“ do Petržalky a iné kontakty s riekou.

Z vyššie uvedených dôvodov, by mala byť vyhlásená súťaž zrušená, a mali by byť presnejšie a precíznejšie vyšpecifikované podmienky.
Mala by byť najprv širšia diskusia o potrebách MČ SM na tomto mieste, o potrebách občanov a mesta, ako aj o možných turistických službách. Vyhláseniu VO súťaže by mala predchádzať najprv súťaž návrhov o funkčnom využití. Až na základe takto vydiskutovaných a vyšpecifikovaných podmienok by mala byť vyhlásená súťaž na prevádzkovateľa na vopred konsenzuálne stanovené funkčné využitie – pričom to nemusí byť v prvom rade - kaviareň, cukráreň s doplnkovým využitím ale možno niečo úplne opačné, pre mesto a turistov veľmi atraktívne a s doplnkovým využitím kaviarne či iného druhu občerstvenia.
... Viac...Menej

Priateľky a priatelia

ďakujem Vám za Vašu dôveru a podporu, ktorú ste mi prejavili v župných voľbách. Je to pre mňa česť, a súčasne aj zodpovednosť. Každý Váš hlas zavážil a každý Váš hlas je pre mňa záväzkom. Skončil som tesne „pred bránami“, na 4. mieste s 2897 hlasmi. Ďakujem všetkým, ktorí ste mi akýmkoľvek spôsobom pomáhali a podporovali ma. Urobím všetko preto, aby som ďalej pomáhal Starému Mestu a Bratislave, aby bola kultúrnejším, krajším a lepším miestom pre život, aby tu bolo zdravšie životné prostredie, viac zelene a stromov a aby sme sa tu všetci cítili ako doma.
... Viac...Menej

Milí priatelia,
bol by som veľmi rád, keby ste ma podporili vo voľbách do BSK...
Kandidujem ako Ing. Matej Vagač, nezávislý kandidát za volebný obvod I. - Bratislava - Staré Mesto, číslo 25.

„Už viac ako 15 rokov sa snažím ako občiansky aktivista Bratislava otvorene (BAO) a ako ochranár, zachovať kultúrne dedičstvo Starého Mesta a kvalitné životné prostredie. Sledujem a upozorňujem na prešľapy samosprávnych orgánov a developerov v takých oblastiach ako je Podhradie, mestská panoráma, PKO, nábrežie Dunaja,Osobný prístav, Fischerov dom a iné. Angažujem sa pri záchrane verejnej zelene a parkov v Bratislave (Šafárikovo námestie, zeleň pri Justičnom paláci, Kollárovo námestie, výruby stromov). Ako poslanec BSK by som rád nadviazal na túto činnosť, a to sústredením sa na systémové riešenie ochrany mestskej zelene, pamiatok a rozvoj kultúry. Budem iniciovať vytvorenie nových kultúrno-spoločenských a verejných priestorov pre občanov ako náhradu za zbúrané PKO. “
... Viac...Menej

Linky

Kontaktujte ma

Môžete sa so mnou spojiť prostredníctvom facebooku alebo mi zanechať odkaz prostredníctvom formulára nižšie:

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa