Dušan Franců

Komunálna politika má byť najmä poctivým gazdovaním

Ponúkam vám svoju službu. Nesľubujem vám znesenie modrého z neba, stavbu nového mosta, či vyriešenie parkovania, pretože by som to aj tak nevedel splniť. Viem sa však podieľať na rozhodnutiach zastupiteľstva tak, aby služby poskytované miestnym úradom a organizáciami mestskej časti boli najlepšie, aké môžu byť. A aby majetok mestskej časti bol riadne spravovaný, transparentne na prospech mestskej časti. Aby ho nemali ako dojnú kravu tí, ktorí „v tom vedia chodiť“.

Som presvedčený, že mestská časť ako zriaďovateľ škôl môže pre ich vysokú kvalitu urobiť viac než doteraz. Nejde len o kvalitu budov, ale najmä o kvalitu toho, čo sa v školách deje. Mali by sme v nich mať skvelých manažérov, zodpovedné školské rady a následne školy, do ktorých sa decká budú tešiť, a tí najlepší učitelia sa budú uchádzať o prácu práve v staromestských školách.

Som presvedčený, že mestská časť má v prvom rade podporovať kultúrne aktivity Staromešťanov a stimulovať ich k aktívnemu prístupu. Nemyslím si, že je namieste utratiť čo najviac peňazí za drahé koncerty hviezd známych z televízií. Za oveľa dôležitejšie považujem podporu umeleckých aktivít na dobrovoľnej báze, ako sú napríklad divadelné ochotnícke súbory, amatérske hudobné skupiny, či výtvarnícke zoskupenia. Kultúra sa totižto prejavuje najmä tým, čo sami robíme.

Profesionálne sa celý život pohybujem v oblasti telekomunikačných služieb a informačných technológií. Popri práci však vyvíjam činnosti, ktoré považujem za užitočné pre ľudí okolo mňa. 15 rokov som sa venoval deťom v mládežníckych organizáciách, vyše 20 rokov vediem folkovú hudobnú skupinu Rolničky a usporadúvam podujatia na podporu folkovej hudby a aktivity amatérskych muzikantov.

V rokoch 2002 – 2010 som slúžil spoluobčanom ako poslanec staromestského zastupiteľstva, sústredený zvlášť na oblasti školstva a kultúry.

Dušan Franců, manažér, volebný obvod č. 8

www.rolnicky.sk/dusan.php | facebook

 

Kde kandidujem | kde ma môžete voliť

– kandidujem na poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za koalíciu SIEŤ, SDKÚ-DS, OKS a SZ vo volebnom obvode č. 8 | mňa a Vieru môžete voliť v nasledovných volebných miestnostiach: ZŠ Vazovova 4, ZŠ Grösslingová 48 | volebné okrsky č. 29, 31, 32, 33

Informácia pre voličov:

Členenie všetkých staromestských volebných obvodov podľa ulíc nájdete tu.

 

Priatelia a podporovatelia Dušana Franců

V mestskej časti Ružinov kandiduje do mestského zastupiteľstva aj známa ochranárka a Biela vrana Katarína Šimončičová. Celá Staromestská päťka podporuje Katarínu v novembrových voľbách a Katarína podporuje kandidátov Staromestskej päťky.

„Komunálne voľby sú pre mňa otázkou osobnej dôvery. Kandidáti Staromestskej päťky sú pre mňa dôveryhodní a podporujem ich, lebo dlhodobo poznám ich konkrétne občianske a poslanecké aktivity.“

Peter Zajac, čestný predseda OKS

„Podporujem Staromestskú päťku. Ondrej Dostál a Soňa Párnická sú pre mňa príkladmi dlhoročného úsilia o hodnoty, ktoré spolu zdieľame. Hoci ich ľudia i médiá stále vnímajú a označujú ako aktivistov, považujem ich za skutočných politikov, v pôvodnom, neznečistenom zmysle toho slova.“

Juraj Smatana, protikorupčný aktivista a regionálny poslanec

„Podporujem túto päťku, pretože už v minulosti som sa presvedčila, že dokázali kompetentne a čestne hájiť verejný záujem.“

Zuzana Piussi, filmárka

„Odsťahovaním sa z Bratislavy na vidiek som sa pripravil o  potešenie dať hlas kandidátom  Staromestskej päťky. Neváhal by som ani sekundu. Samospráva potrebuje presne tento typ ľudí , ktorí samosprávu poznajú a  odovzdávajú jej  maximum. Staromestská päťka je šanca pre Staré Mesto, ktorú si nenechajte uletieť.“

Vladimír Špánik, predseda Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)

„V komunálnych voľbách budem voliť Staromestskú päťku. Sú to ľudia, o ktorých bezúhonnosti niet pochýb. Bojujú dlhodobo za verejný záujem a zosobňujú princípy, s ktorými sa stotožňujem. Je veľkým šťastím, že v komunálnych voľbách kandidujú takí ľudia.“

Lucia Piussi, speváčka

„Som rada, že v Bratislave kandidujú takíto ľudia. Konkrétne kroky, jasné postoje sú predpokladom toho, že budú robiť dobrú komunálnu robotu, aj z pozície poslancov.“

Zuzana Čaputová, právnička, Pezinok

„Ak by som býval v Bratislave, určite by som si vybral Staromestskú päťku. V komunálnej politike sa všetci fixujeme na krásne reči, gestá, ale skutkami sa až tak nezapodievame. Tie sú však kľúčové a podstatné.“

Marek Božík, zakladateľ iniciatívy Park v Bardejove, Biela vrana 2010

„Staré Mesto sa pre mňa stalo novým domovom. Mal by som dobrý pocit, keby Ondrej Dostál a ľudia z jeho okruhu mali dostatočne silné slovo pri jeho spravovaní. Je to otázka dôvery.“

Jozef Hašto, psychiater

„Slovo „poslanec“ je odvodené od slova „poslanie“. Pani Soňa, pani Viera, Ondro, Matej a Dušan sú ľudia, ktorým je to jasné. Politika nie je pre nich spoločnosťou s ručením obmedzeným, ale spoločenstvom hodnôt. Staromešťania, pozor – sm5 je vzácny ohrozený druh.“

Vladimír Pirošík, právnik, poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici za Banskobystrickú alternatívu

„Staromestskej päťke v Bratislave dôverujeme a pokladáme ju za správnu voľbu. Dlhoročná poctivá, čestná práca a pevný hodnotový postoj osobností ako sú Ondrej Dostál, Soňa Párnická, Matej Vagač, Viera Satinská, Dušan Franců sú zárukou, že aj ako poslanci za Staré Mesto budú verne obhajovať verejný záujem pre dobro nášho hlavného mesta. Bratislavčania, držíme vám nielen palce, ale celú päťku prstov k správnej voľbe.“

Nezávislí kandidáti Banskobystrickej alternatívy v komunálnych voľbách 2014, Ľudmila Priehodová, Pavol Katreniak, Vladimír Pirošík, Matej Bučko a Milan Lichý

 

Aktuality

Na poslednom zastupiteľstve MČ SM som predložil návrh, ktorý otvoril diskusiu, aké by mohlo byť najlepšie funkčné využitie budovy Propeleru a tohoto miesta, kde sa stretávajú dve najdôležitejšie pešie trasy - Dunajská promenáda a pešia zóna Starého Mesta (Mostová). Mám fantastický sen: dožiť sa možnosti, že po návšteve výstavy v SNG nastúpiť na lodičku a vystúpiť v Danubiane... a potom späť. Toto je atrakcia, ktorou by sa Bratislava stala atraktívnejšou metropolou Európy...aby sa vrátil Dunaj Bratislave a občanom. Aby lode fungovali tak prirodzene ako je to v Prahe, Paríži a iných mestách...možno ako verejná doprava alebo turistická atrakcia...Propeler do Petržalky bol vždy veľkou atrakciou, ale normálne by aj bolo, aby loď išla aj do Devína a pod.

Viac info z dokumentu, ktorý som predložil na zastupiteľstve 6.2.2018 bod č8/A:

Dôvodová správa

Dunajské nábrežie predstavuje jedno z najvzácnejších území, ktoré sa nachádza v katastri Starého Mesta, ako aj celej Bratislavy. Každá európska metropola si takéto miesta snaží zachovávať a zveľaďovať, pričom si jasne stanovuje podmienky funkčného využitia práve z dôvodu kľúčového imidžu a atraktívnosti mesta.

MČ Staré Mesto by malo mať tiež ambíciu zaregulovania funkčného využitia tohto územia, zvlášť tejto nehnuteľnosti (stavby), ktorá ako jediná zásadným spôsobom ovplyvňuje možnosti dotvorenia Dunajského nábrežia vo veľmi dlhom úseku (od Osobného prístavu po most SNP). Okrem toho, že budova má nesporné architektonicko-kultúrne hodnoty má aj potenciál z časti vrátiť jej pôvodnú funkciu a nábrežiu jeho skutočný význam.

Niekoľko desaťročí plnila táto budova funkciu predajne lístkov veľmi atraktívnej plavbe medzi dvoma brehmi Dunaja. Táto budova ako aj samotná plavba do Petržalky (legendárny Propeler) má až ikonický charakter, tvorí súčasť hmotného aj nehmotného kultúrno-historického dedičstva Bratislavy. Samotné územie, kde sa táto budova nachádza je nielen vzácne pre svoj možný priamy vstup a kontakt s riekou, ale tvorí dôležitú spojnicu nábrežnej promenády a vyústenia pešej zóny z centra Starého Mesta (Mostová). Nehovoriac o tom, že po ukončení rekonštrukcie SNG tento verejný priestor (ako predpolie galérie) dostané ešte väčší význam.

Vyhlásená verejná obchodná súťaž veľmi nedostatočne zaregulovala funkčné využitie danej budovy (účelom nájmu je kaviareň, cukráreň s doplnkovým predajom suvenírov, informačno - propagačných materiálov, predaj turistickej karty Bratislava Tourist Card, pričom kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá výška nájomného). Takto stanovené kritérium bez presne vyšpecifikovaných podmienok regulácie funkčného využitia spraví z tejto budovy v prvom rade "pohostinstvo s alkoholom", aby sa zaplatil čo najvyšší vysúťažený nájom.

Funkcia občerstvenia je integrálnou súčasťou turistických služieb, ale MČ SM by mala mať aj vyššiu ambíciu. Mal by to byť ten najpodstatnejší turistický bod na nábreží, kde budú v prvom rade turistické a propagačné služby (informačno-propagačná kancelária, lístky rôzneho druhu, mapy, suveníry, bankomat/zmenáreň, dlhšia prevádzková doba, voda, wc a iné). MČ SM by mohla mať aj snahu obnoviť turistickú atrakciu „Propelera“ a služby rôznej vodnej prepravy ako napríklad „vodný bus“ SNG – Danubiana, alebo SNM – Devín, nehovoriac o „nedeľných plavbách“ do Petržalky a iné kontakty s riekou.

Z vyššie uvedených dôvodov, by mala byť vyhlásená súťaž zrušená, a mali by byť presnejšie a precíznejšie vyšpecifikované podmienky.
Mala by byť najprv širšia diskusia o potrebách MČ SM na tomto mieste, o potrebách občanov a mesta, ako aj o možných turistických službách. Vyhláseniu VO súťaže by mala predchádzať najprv súťaž návrhov o funkčnom využití. Až na základe takto vydiskutovaných a vyšpecifikovaných podmienok by mala byť vyhlásená súťaž na prevádzkovateľa na vopred konsenzuálne stanovené funkčné využitie – pričom to nemusí byť v prvom rade - kaviareň, cukráreň s doplnkovým využitím ale možno niečo úplne opačné, pre mesto a turistov veľmi atraktívne a s doplnkovým využitím kaviarne či iného druhu občerstvenia.
... Viac...Menej

Priateľky a priatelia

ďakujem Vám za Vašu dôveru a podporu, ktorú ste mi prejavili v župných voľbách. Je to pre mňa česť, a súčasne aj zodpovednosť. Každý Váš hlas zavážil a každý Váš hlas je pre mňa záväzkom. Skončil som tesne „pred bránami“, na 4. mieste s 2897 hlasmi. Ďakujem všetkým, ktorí ste mi akýmkoľvek spôsobom pomáhali a podporovali ma. Urobím všetko preto, aby som ďalej pomáhal Starému Mestu a Bratislave, aby bola kultúrnejším, krajším a lepším miestom pre život, aby tu bolo zdravšie životné prostredie, viac zelene a stromov a aby sme sa tu všetci cítili ako doma.
... Viac...Menej

Milí priatelia,
bol by som veľmi rád, keby ste ma podporili vo voľbách do BSK...
Kandidujem ako Ing. Matej Vagač, nezávislý kandidát za volebný obvod I. - Bratislava - Staré Mesto, číslo 25.

„Už viac ako 15 rokov sa snažím ako občiansky aktivista Bratislava otvorene (BAO) a ako ochranár, zachovať kultúrne dedičstvo Starého Mesta a kvalitné životné prostredie. Sledujem a upozorňujem na prešľapy samosprávnych orgánov a developerov v takých oblastiach ako je Podhradie, mestská panoráma, PKO, nábrežie Dunaja,Osobný prístav, Fischerov dom a iné. Angažujem sa pri záchrane verejnej zelene a parkov v Bratislave (Šafárikovo námestie, zeleň pri Justičnom paláci, Kollárovo námestie, výruby stromov). Ako poslanec BSK by som rád nadviazal na túto činnosť, a to sústredením sa na systémové riešenie ochrany mestskej zelene, pamiatok a rozvoj kultúry. Budem iniciovať vytvorenie nových kultúrno-spoločenských a verejných priestorov pre občanov ako náhradu za zbúrané PKO. “
... Viac...Menej

Včera na Miestnom zastupiteľstve MČ Starého Mesta na návrh M. Vagača bolo schválené uznesenie na vyjadrenie nesúhlasu s udelením štatútu významnej investície pre projekt „Spojenej Bratislavy“, o ktorý žiadajú Vládu SR developeri HB Reavis a J&T Real Estate.

Dôvod:
Developerské spoločnosti HB Reavis a J&T Real Estate podľa medializovaných informácií požiadali Vládu SR o udelenie štatútu významnej investície pre rozvojové projekty na území mestských častí Ružinov, Staré Mesto a Petržalka. Samotné žiadosti neboli zverejnené a samospráva tak nevie relevantne posúdiť, čo všetko má byť predmetom udelenia štatútu významnej investície.

Projekty boli verejnosti čiastočne predstavené formou prezentácií so zameraním na rozvoj verejnej dopravy. Projekty však neprešli dôkladnou odbornou oponentúrou a pripomienkovaním z hľadiska urbanizmu, dopravy architektúry a životného prostredia. Hlavné mesto SR Bratislava zatiaľ nevyhodnotilo rôzne varianty vedenia električkových tratí v rozvojových lokalitách a ich napojenia na existujúce dopravné systémy, vrátane definovania polôh zastávok a detailných nadväzností na okolité verejné priestory v širšom centre mesta. Rovnako nie sú známe podrobnosti o samotných stavbách, ktoré sú tiež významnou súčasťou projektov.

Udelením štatútu významnej investície by samospráva prišla o príjmy z poplatkov za miestny rozvoj. Bez jednoznačného definovania verejného záujmu na základe širšej odbornej diskusie a uznesení mestského zastupiteľstva a zastupiteľstiev mestských častí by v súčasnosti udelenie štatútu významnej investície Vládou SR znamenalo riziko z pohľadu zabezpečenia udržateľného rozvoja Bratislavy.
... Viac...Menej

Priatelia,
za menej ako dva týždne sa budú konať župné voľby. Pre tých, ktorí bývajú v Starom meste a nevedia ktorého kandidáta na poslanca by mohli voliť - môžu krúžkovať číslo 25. Už viac ako 16 rokov sa snažím pomáhať tomuto mestu svojimi dobrovoľnými občianskými aktivitami, hlavne ako ochranár zelene a životného prostredia a historického dedičstva a pamiatok.
... Viac...Menej

Dnes si pripomíname 49.krat tie zle časy ... Viac...Menej

Časť fotiek, ktoré môj muž Paľo Párnický robil v 68 v Bratislave,ako mladý chalan a ktoré sme potom schovávali do 89. Sú scanované a nie vo veľmi dobrej kvalite ale sú.

Toto je humus a hnus. Poslancom je to jedno, a tak ako v minulosti v podobných kauzách (PKO, UP a iné) niečo na kamery hovoria a v hlasovaní "zázračným" spôsobom zmenia názor. A voliči sú apatickí, ale hlavne zábudliví a opäť budú voliť Borguľu, Černú, Hanulíkovú, Bajana, Greksu, Drozda, Svoreňovú, Uhlera, Jambora, Augustinič, Farkašovskú, Chrena, Korčeka, Tvrdú, Černého, Hanulíka, Olekšáka, Kríža, Jenčíka, Weinštuka, Kuruca...

To sa len tak nezmení, pokiaľ budú voliči voliť takýchto "zainteresovaných" poslancov... A možno sa aj niektorí zmenia, ak deti Borguľu, Augustinič a iných začnú gembliť a budú z nich závisláci, tak možno im svitne...a potom aj svitne snáď Bratislavčanom na lepšie časy...

Schiza mestskych poslancov:
1. Jar 2015 - primátor a starostovia všetkých 17 mestských častí Bratislavy, sa dohodli, že situácia s hazardom začína byť v meste neúnosná a je potrebné ju začať riešiť
2. Máj 2015 - zákaz hazardu svojim podpisom pod petíciu podporili aj všetci 45 poslanci mestského zastupiteľstva
3. Januar 2017 - 44 poslancov hlasovalo za navrh uznesenia, ktorým sa v Bratislave ruší hazard podľa zákona celoplošne
4. Február 2017
- v rozprave navrhuje poslanec Drozd nejasný procedurálny návrh, aby sa hlasovalo zvlášť o každej zo 4 oblastí, kde nemožno umiestniť herňu v
a) hoteloch, moteloch a penziónoch,
b) budovách pre obchod a služby,
c) budovách pre kultúru a na verejnú zábavu,
d) bytových domoch.
O tomto návrhu sa poslanci dohadovali 2 hodiny, nakoniec nebol prijatý
5. Pôvodné VZN, ktoré kopírovalo petíciu o zakaze hazardu na uzemi Bratislavy s viac ako 130 tis. podpismi, NEBOLO prijaté. Chýbal 1 hlas. (Všimnite si, že za uznesenie nehlasovali ani dvaja primátorovi námestníci. Primátor tvrdil, že mu na tomto hlasovaní veľmi záleží....)
Lucia Štasselová
... Viac...Menej

Dnešnú staromestskú päťku tvoria: Ondrej Dostál, Soňa Párnická, Ivan Bútora, Matej Vagač a Viera Satinská, poslanci miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto.
Ondrej hovorí: Občanom Starého Mesta treba dobré zákony, nebáť sa a nekradnúť! Pripravuje poslanecké legislatívne návrhy na zlepšenie života v Starom Meste. Pracuje obdivuhodne veľa a zodpovedne.
Soňa pripomína: Zachráňme každý park, strom aj trhovisko! (S parkom Belopotockého a trhom na Žilinskej sa jej to už podarilo)
Ivan: Chce lepšiu dopravu v Starom Meste a transparentné toky peňazí (keda koľko, komu a za čo - aby sme všetci vedeli).
Maťo: Poburujú ho čierne stavby ničiace naše mesto a neskontrolovateľné práce pri čistení a údržbe mestských priestorov a podpora len vyberanej kultúry.
Viera: Chce dosiahnuť, aby sme v Starom Meste dávali prednosť ľuďom a nie autám. Aby sme mali pripravené sociálne riešenia pre potrebných.
... Viac...Menej

Pre všetkých, ktorí mali radi PKO. Toto sú fotky Hany Fábry - reportáž keď 28 Judášov na čele s bagristom Srovnalom odsúdili PKO na zánik. Takto prišla Bratislava o svoje jediné kultúrno-spoločenské zariadenia bez náhrady...niekto ale na tom profitoval, občania to neboli....
www.youtube.com/watch?v=SEeFg0gDB8Q
... Viac...Menej

www.bao.sk/…/1114-tsbao-nove-pko-park-korupcie-a-oli…
69. ročník najstaršieho cestného behu a zároveň najstaršieho atletického podujatia na Slovensku, behu Devín – Bratislava, priniesol prekvapenie: vznikol Park Korupcie a Oligarchie.
Na nábreží pred hlavným vchodom do areálu PKO počas celého behu stáli aktivisti a aktivistky iniciatívy Bratislava otvorene s rozvinutým 7-metrovým transparentom Park Korupcie a Oligarchie (foto v prílohe)
Iniciatíva touto akciou pripomenula, že barbarstvo zodpovedných – primátora Nesrovnala a 28 mestských poslancov a poslankýň ako aj developera River Parku II, spoločnosti Henbury Development a finančníkov z J&T – nebude zabudnuté.
Mnohí z bežiacich reagovali veľmi pozitívne na túto aktivitu – mávali, zdravili s prstami do „V“ či zdvihnutou päsťou, niektorí kričali: „správne!“, usmievali sa a rôzne prejavovali svoje sympatie s touto aktivitou. Bolo jasne vidieť, čo si myslia o zbúraní PKO.
Potvrdili sa len známe fakty: v prieskume verejnej mienky v r. 2011. Tri pätiny (59,4 %) obyvateľov Bratislavy boli za to, aby sa úplne alebo čiastočne zachovalo pôvodné PKO. Petíciu za zachovanie PKO podpísalo viac ako 4200 občanov (na internete a facebooku to bolo ešte ďalších vyše 5600 občanov). Výzvu na záchranu PKO podpísalo viac ako 300 dôležitých osobností kultúrneho, vedeckého a spoločenského života.
Aj napriek vyššie uvedeným faktom sa primátor Nesrovnal a 28 mestských poslancov a poslankýň rozhodli zbúrať...
PKO - Park Korupcie a Oligarchie
S pozdravom za OI Bratislava otvorene
... Viac...Menej

Kto môže a má chuť podporiť malý happening Iniciatívy Bratislava otvorene svojou účasťou, radi Vás v nedeľu uvidíme:
"Aktivistky a aktivisti z Iniciatívy Bratislava otvorene (BAO) využijú bežecké podujatie Devín - Bratislava, ktorého trasa vedie popri bývalom Parku kultúry a oddychu (PKO), na protest proti zbúraniu budovy." Symbolický protest sa uskutoční v nedeľu 10. apríla o 10.00 h. Na proteste zaroven predstavíme návrh na nové - výstižnejšie - pomenovanie priestoru po PKO!


www.facebook.com/events/964715443576430/
... Viac...Menej

Čo je na rade? (Symbolický protest proti zbúraniu PKO)

apríl 10, 2016, 10:00am - apríl 10, 2016, 11:30am

Aktivistky a aktivisti z Iniciatívy Bratislava otvorene využijú bežecké podujatie Devín - Bratislava, ktorého trasa vedie popri bývalom Parku kultúry a oddychu (PKO), na protest proti zbúran...

ZROVNÁ NESROVNAL S J&T PO PKO AJ BRATISLAVSKÚ KOLIBU?
Nárast počtu obyvateľov takmer o tretinu! (ak rátame Kolibu od filmákov až po železničnú trať), alebo dokonca takmer až o polovicu!!! (ak rátame len volebný okrsok 24 ako "jadro" Koliby). Áno, to nás všetkých čaká, ak prejdú plány J&T na zastavanie areálu filmových ateliérov 4 bytovkami (v I. fáze), potom ďalšími 2 bytovkami a nakoniec i 47 rodinnými domami (v II. a III. fáze).

Návštevníkov Bratislavského lesoparku už nebude nad konečnou trolejbusov vítať zelený koridor stromov, ktorý ich privedie až do lesa, ale budú prechádzať medzi dvoma hradbami bytoviek (kvôli výstavbe má len v I. fáze padnúť 154 stromov, ďalšie fázy ešte nie sú vyčíslené!).

Stovky nových obyvateľov Koliby sa spolu s tými súčasnými bude dennodenne v tú istú dobu naraz presúvať za prácou do mesta a po práci zase domov po jedinej úzkej a rozbitej prístupovej ceste, trčať v ešte dlhších zápchach pri tuneloch!

Noví obyvatelia sa budú chovať úplne inak, ako súčasní zamestnanci TV JOJ, ktorí na Kolibu jazdia len za prácou. Budú žiadať pre svoje deti miesta v škole i škôlke (ktoré sú už teraz na maxime svojich kapacít), budú žiadať detské ihriská (do jediného mini-ihriska na Skalke mesto neinvestovalo už roky a odmieta ho zveriť do správy mestskej časti), obchody (Kolibu zásobuje jediná malá samoobsluha).

Vyvstávajú obavy, či investor zabezpečí dostatok parkovacích miest pre všetkých nových obyvateľov i návštevníkov, taktiež či budú stačiť kapacity zásobovania pitnou vodou a kanalizácie pre súčasných i nových obyvateľov.

V každom prípade sa ale v prípade realizácie tohto projektu tvár Koliby nadobro zmení. Nebude to už kľudná vilová štvrť obkľúčená hradbou bytoviek len zdola, teraz dostane priamy zásah ohromnou zástavbou priamo do svojho srdca!

V OZ Za lepšiu Kolibu sme od nášho vzniku spravili všetko, čo bolo v našich silách, aby sme tejto novej výstavbe zabránili, alebo aby sme jej rozsah nejakým spôsobom aspoň zmenšili. Zapájali sme sa do výrubového konania, osobne som napísal pripomienky do územného konania, kde som napadol súlad tohto projektu s územným plánom mesta. Mestskí poslanci na môj podnet odhlasovali, aby primátor prehodnotil kladné záväzné stanovisko k tomuto zámeru. Veď podľa územného plánu mesta je toto územie klasifikované ako stabilizované územie, pre ktoré platí: "Ak nový návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a vnáša do zástavby neprijateľný kontrast resp. neúmerné zaťaženie pozemku, nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť."
Pýtam sa: "Aký viac do očí bijúci príklad neúmerného zaťaženia pozemku môže byť, ak v stále prevažne vilovej štvrti s jedinou prístupovou cestou v krátkom čase zdvojnásobíme počet obyvateľov?!"

Primátor ale napriek všetkým našim argumentom záväzné stanovisko mesta pre tento pre Kolibu katastrofický projekt potvrdil. Tým priamo poprel svoje slová z predvolebnej diskusie v horárni Horský park, kde na moju otázku, ako by sa k tomuto projektu postavil, keby sa stal primátorom, povedal: "Na Kolibe nesmie vzniknúť druhá Čierna Voda". Ale predvolebné sľuby sa sľubujú a J&T neváha. J&T búra. A J&T stavia. Stačí sa prejsť po nábreží popri už bývalom PKO a pod hradom.

Jediná možnosť, ako sa ešte dá tomuto vyneseniu smrteľného rozsudku pre Kolibu zabrániť, je žiadať pána starostu Nového Mesta Rudolfa Kusého, aby pre tento projekt vydal negatívne územné rozhodnutie!

Obyvatelia Koliby, príďte prosím aj vy verejne vyjadriť svoj názor na tento projekt vo štvrtok 31.3.2016 o 17:00 pred vstup do Filmových ateliérov Koliba na Brečtanovej ulici! Ďakujem.
... Viac...Menej

iniciatíva "po schodoch do Bratislavy".
Ak chcete, podporte a zapojte sa do iniciatívy tvorby mapy schodov, skratiek a chodníkov na bratislavskom hradnom kopci
... Viac...Menej

Likvidátori PKO vo Voľbách do NR SR 5.3.2016

28 poslancov Mestského zastupiteľstva Bratislavy, ktorí hlasovali 10.12.2015 za návrh primátora Iva Nesrovnala
- darovanie budov PKO za 1 Euro skupine J&T a následné zbúranie ( kandidáti na poslancov do NR SR, ich umiestnenie a strana za ktorú kandidujú):

Ing. Katarína Augustinič - SKOK - 2. miesto
Ing. Vladimír Bajan
Ing. Martin Borguľa
Ing. Pavol Bulla
Mgr. Ján Buocik - Most-Híd - 79. miesto
RNDr. Marta Černá - SDKÚ - 50. miesto
Ing. Milan Černý
Ing. Martin Chren - SKOK - 6. miesto
Ing. Slavomír Drozd - SMER - 94. miesto
PHDr. Ľudmila Farkašovská
Marián Greksa
Ing. Peter Hanulík
Ing. Iveta Hanulíková - SMER - 117. miesto
Milan Jambor
Izabella Jégh
Radovan Jenčík
Ing. Juraj Káčer - SDKÚ - 4. miesto
JUDr. Tomáš Korček
PaedDr. Oliver Kríž
JUDr. Ing. Martin Kuruc
Mgr. Ing. Radoslav Olekšák
Mgr. Peter Pilinský
MUDr. Iveta Plšeková - Most-Híd -37. miesto
Ing. Soňa Svoreňová
Mgr. Jozef Uhler
Ing. Roman Weinštuk
Mgr. Zdenka Zaťovičová
Mgr. Rastislav Žitný - Most-Híd - 69. miesto

Prosíme nekrúžkovať, zapamätať a šíriť ďalej.
... Viac...Menej

Nezabudnite - už zajtra

Bratislava má Hlas!
... Viac...Menej

Bratislava má Hlas!

marec 2, 2016, 5:30pm

Vytvorme spoločne lepšie mesto! Občianske združenia spájajú sily pre Bratislavu. Príďte nás podporiť a dajte najavo, že aj s vašim hlasom treba rátať! Máme odborníkov a dobré ná...

Linky

 

Kontaktujte ma

Môžete sa so mnou spojiť prostredníctvom facebooku alebo mi zanechať odkaz prostredníctvom formulára nižšie:

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa